Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 212 milyar $'a çıktı

dış borç-özel sektör-2014Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2014 aralık ayında bir önceki yıl sonuna göre 11,5 milyar dolar artarak 167,5 milyar dolara yükseldi. kısa vadeli kredi borçları ise 3 milyar dolar artışla 44,5 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014 yılı aralık ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı. Buna göre, geçen yıl aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 11,5 milyar dolar artarak 167,5 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,9 milyar ABD doları, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,5 milyar ABD doları arttığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 1,5 milyar dolar artışla 3,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 814 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 1,7 milyar dolar artışla 5,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,1’ini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar arttığı; yüzde 10,9’unu oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 515 milyon dolar azaldığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı Aralık sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2013 yıl sonuna göre 867 milyon dolar azalarak 33,5 milyar dolar; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 316 milyon dolar artarak 20,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BORCUN YÜZDE 61’İ ABD DOLARI CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 167,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9’unun ABD doları, yüzde 31,5’inin avro, yüzde 5,9’unun Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

KISA VADELİ KREDİ BORCU 44,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2013 yıl sonuna göre 3,0 milyar dolar artarak 44,5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2013 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 854 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 85 milyon dolar artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 44,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 54,1’inin ABD doları, yüzde 35,4’ünün avro, yüzde 10,1’inin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

1 YIL İÇİNDE 72 MİLYAR DOLARLIK ANA PARA ÖDEMESİ VAR

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 71,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.

EKOYORUM.COM 2015-02-13