Özel sektörün yurtdışı borçlarında azalma

özel borçlar-2015-02Şubat ayında, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar azalarak 165,0 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da 1,9 milyar dolar azalarak 42,4 milyar dolara geriledi. Uzun vadeli borcun yüzde 62,3’ü, kısa vadeli borcunsa yüzde 58,4’ü ABD Doları cinsinden.

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar azalarak 165,0 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 649 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 812 milyon dolar arttı. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 458 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 57 milyon dolar artışla 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 5,0 milyar dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 88,8’ini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,3 milyar dolar; yüzde 11,2’sini oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 38 milyon dolar azaldığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Şubat sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 1,0 milyar dolar azalarak 31,7 milyar dolar; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 365 milyon dolar azalarak 20,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yüzde 62,3’ü dolar cinsinden

Özel sektörün yurtdışından sağladığı 165,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3’ü ABD doları, yüzde 30,4’ü avro, yüzde 5,6’sı Türk Lirası ve yüzde 1,7’si ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Şubat sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 48,7’ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 80,3 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 56,0’ı hizmetler sektörü, yüzde 43,5’i sınai sektörler ve yüzde 0,5’i de tarım sektörü tarafından kullanılmış.

Kısa vade borçlar da azaldı

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2014 yıl sonuna göre 1,9 milyar ABD doları azalarak 42,4 milyar dolar oldu. 2014 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar ABD doları azalırken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 591 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli borcun yüzde 58,4’ü dolar cinsinden

Özel sektörün yurtdışından sağladığı 42,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 58,4’ü ABD doları, yüzde 33,0’ı avro, yüzde 8,2’si Türk Lirası ve yüzde 0,4’ü ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,3 milyar dolar olduğu görülüyor.

EKOYORUM.COM 2015-04-14