Reel kesim güven endeksi, 100'ün altına indi

RKGE-2015-09Reel kesim güven endeksi (RKGE), Eylül ayında bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 99,1 oldu.

2015 yılı Eylül ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 99,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise, bir önceki aya göre 3,3 puan azalarak 99,3 puan seviyesine düştü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre azalarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin ise zayıfladığı gözlendi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,0’a, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 61,6’ya gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32,4’e yükseldi.

RKGE>100: Anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığı (iyimser) görünüm.

RKGE<100: Anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı (kötümser) görünüm.

EKOYORUM.COM 2015-09-28