"Sosyal koruma"ya AB'nin yarısı kadar pay ayırıyoruz

sosyal koruma-2013

Sosyal koruma harcaması, 2013 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artış göstererek 219 milyar 894 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,2’sini (215 milyar 924 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 104 milyar 139 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu, 65 milyar 859 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip ederken en düşük harcama ise 2 milyar 616 milyon TL ile işsizlik yardımı harcamalarında gerçekleşti.

Sosyal koruma harcamalarının yüzde 47,4’ünü emekli maaşı ödemeleri, yüzde 30’unu da sağlık harcamaları oluşturdu.

ORAN, BİZDE YÜZDE 14, AB’DE YÜZDE 29,5

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, sosyal koruma yardımlarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı, 2013 yılında yüzde 13,8 olarak hesaplandı. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının oldukça gerisinde. 27 üyeli AB’de sosyal koruma harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 29,5 (2012) seviyesinde bulunuyor.

Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların (GSYH’ya oranı) yüzde 6,7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 4,2 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,6 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,2’si şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde 2013 yılında en büyük payı yüzde 30,8 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 30,3 ile engelli/malül yardımları ve yüzde 18,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları izledi.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 65,3’ü nakit olarak verildi. Nakit yardımlarda en büyük payı yüzde 94,6 ile maaş ödemeleri (emekli/yaşlı maaşları, dul/yetim maaşları ve engelli/malül maaşları) oluşturdu. Bunu, yüzde 2,5 ile aile/çocuk ve %1,6 ile işsizlik yardımı ödemeleri takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının ana finans kaynağını devlet oluşturdu. Sosyal koruma gelirlerinin, 2013 yılında yaklaşık yarısı (% 41,1) devlet katkısı oldu. Bunu, yüzde 27,7 ile işveren sosyal katkıları ve yüzde 25,2 ile koruma kapsamındaki diğer kişilerce yapılan katkılar takip etti. Diğer gelirlerin oranı ise yüzde 6,1.

EKOYORUM.COM 2014-12-29