Ticaret ve inşaattan kötü, hizmetten iyi haber

sektörel güven-2015-01

2015’in ilk ayında, perakende ticaret sektörü ile inşaat sektörü güven endekslerinde azalma yaşandı. Hizmet sektörü güven endeksi ise arttı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi yüzde, 2,1 oranında arttı.

Aralık ayında 98,4 olan hizmet sektörü güven endeksi, Ocak ayında yüzde 2,1 artarak 100,4 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki artış; son üç aylık dönemdeki iş durumunun iyileştiğini ve son üç aylık dönemdeki hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu endeksi yüzde 3,5, hizmetlere olan talep endeksi yüzde 3 ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 0,2 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 2,7 azaldı.

Aralık ayında 107,2 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi, Ocak ayında yüzde 2,7 düşerek 104,2 oldu.Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki azalış; mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemdeki iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 2,2 ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 5,9 azalırken, iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 0,4 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1 azaldı.

Bir önceki ayda; 83,2 olan inşaat sektörü güven endeksi, Ocak ayında yüzde 1 azalarak 82,4 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki azalış; gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 2,7 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 1,7 arttı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

EKOYORUM.COM 2015-01-26