TMSF, Adabank’ı satışa çıkardı

tmsf-1Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde bulunan Adabank’ı 77,5 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan ilana göre, TMSF tarafından amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ’nin % 94,44 oranındaki hisselerinden oluşturulan “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak” ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Muhammen bedelin 77,5 milyon dolar olduğu belirtilen ilanda, şartnamede belirtilen ön yeterlilik incelemesi için gereken belgelerin en geç 28 Ocak 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şatış Komisyonu’na teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Adabank satış ihalesi, 4 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

EKOYORUM.COM 2014-12-26