TOBB’dan 81 ile 81 akademik danışman

Hisarcıklıoglu-TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81 ile 81 akademik danışman görevlendiriyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘’Küresel rekabette başarı için şehirlerimize öncelik vermeliyiz. Yerel kalkınmanın fitilini tekrar ateşlememiz lazım. Şuan 70 ilimizin akademik danışmanları belirlenmiş durumda. 11 ilimizde ise akademik danışmanlar önümüzdeki günlerde belirlenecek. Danışmanlar, yerel kalkınma için projeler üretecekler’’ dedi.

TOBB, hem yerel kalkınmaya katkı sağlamak hem de üniversite-iş dünyası işbirliğini geliştirmek amacıyla 81 ile 81 akademik danışman projesini hayata geçiriyor. Türkiye’de 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsaların yerelde veri ve bilgi üreterek şehir ve bölge stratejisi oluşturma kapasitelerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. Yerel değerlerimiz ve şehirlerimizi ön plana çıkarmamız gerektiğini vurgulayan Hisarcıkıoğlu, ‘’Dünyanın yeni markaları artık ülkeler değil, şehirler. Rakamlar da bunu çok net ortaya koyuyor. 1950’de dünya genelinde nüfusu 1 milyonun üzerine olan şehir sayısı 77 idi. Bugün 436’ya çıktı. Bu şehirlerde ise toplamda 179 milyonun insan yaşıyordu, şimdi 1,4 milyar insan yaşıyor. Şehirlerin son 60 yılda ne kadar hızlı büyüdüğünü görüyorsunuz. Ama önümüzdeki yıllarda bu büyüme artarak devam edecek. 2025’e geldiğimizde nüfusu 1 milyonun üzerinde olan şehir sayısı 616’ya çıkacak. Bu şehirlerin toplam nüfusu ise 2,1 milyara yaklaşacak. Müthiş bir rekabet. Geride kalan şehir kaybedecek. Kendini gösterenler yarının yıldız şehirleri olacak’’ dedi.

53 DANIŞMAN GÖREVE BAŞLADI

TOBB olarak yerel kalkınma anlayışına bugüne kadar hem maddi, hem de manevi destek verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 81 ile 81 akademisyen projesi ile yerel kalkınma anlayışına çok daha farklı bir vizyon getireceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ‘’Şuan 70 ilimizin akademik danışmanı belirlenmiş durumda. Bunlarından 53’ü de görevlerine başladı. Belirlenen danışmanların yüzde 45’i yurtdışında eğitim almış veya yurtdışında eğitim vermiş akademisyenler. 2015’te akademik danışmanlarımız ile yerel kalkınmaya oda ve borsalarımız çok daha fazla destek sağlayacak. Akademik danışmanlar, oda ve borsalarımızın kurumsal kapasitesine, yerel veri üretim kapasite inşasına da katkı verecekler. Bu noktada Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz’a da teşekkür etmek istiyorum. Kalkınma Ajansları ile yerel kalkınma için çok önemli projelere imza atıyorlar. Yerel kalkınmada önemli bir kaldıraç olan illerdeki eğitim yatırımlarımız da devam edecek. Şehrin ihtiyacına göre Anadolu, Fen, İmam- Hatip ve Meslek Lisesi yaptırıyoruz’’ diye konuştu.

AKADEMİSYENLER NE YAPACAK

Akademik danışmanların seçiminde birtakım kriterler koyduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu şu bilgileri verdi: ‘’İllerimizde üniversitelerde görev yapan en iyi hocalarımızla çalışmayı hedefledik. Öncelik şartımız görev yapacağı ildeki üniversitede çalışması oldu. Çok iyi derecede İngilizce bilmeyi şart koştuk. Yurtdışında eğitim almış ya da akademisyen olarak çalışmış olanlara öncelik tanıdık. İldeki oda ve borsaların ortak önerisi olmasına dikkat ettik. Akademisyenlerden beklentimiz ise yerel kalkınmaya yönelik proje üretmeleri. Şehrin ekonomik ve sosyal durumu ile ilgili araştırma yapmaları, şehrin potansiyelinin kullanılması için oda ve borsalarımızın AB hibe ve destekleme programlarına, kalkınma ajanslarına ve benzeri kuruluşlara yapacakları proje başvuruları için proje yazmaları ve takip etmelerini bekliyoruz. Şehirlerine ve bölgelerine daha fazla yatırım çekilmesi için yurt dışından veya il dışından gelen heyetlere kent ekonomisine ilişkin bilgi sunmalarını da istiyoruz.’’

ŞEHİRLER İÇİN REKABET ÖNERİSİ

Şehirlerimizin küresel rekabetten başarı ile çıkması için bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ‘’Birinci koşul önce insan. Unutmayalım ki, şehirleri marka haline getirecek olan en başta o şehirde yaşayan insanlardır. İkincisi yaşam kalitesi. İlinizdeki nitelikli insanları tutmak ya da yüksek niteliklere sahip insanların şehrinize gelmesini istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Cevap kolay; bu insanları mutlu edecek, kaliteli bir ortam sağlayacaksınız. Yaşanabilir şehirler oluşturacaksınız. Fabrikanızda çalışacak mühendisin gidebileceği hastane de, sosyal imkanlar da olacak. Üçüncüsü şehirde özel sektör dostu iş ortamı şart. Şehrimizde nitelikli insanların çalışabileceği, çok yönlü ve nitelikli bir işletmeler ağı da olmazsa olmaz. Kentin diğer şehirlerle ve ülkelerle bağlantısı da çok önemli. Şehirlerin ticaretlerini güçlendirmesi için gelişmiş hava, deniz ve kara bağlantılarına ihtiyacı var. Tüm bu koşulların eşgüdümlü biçimde sağlanabilmesi için son bir koşul daha var. O da ilde güçlü bir liderliğin, iradenin olması.’’ diye konuştu.

EKOYORUM.COM 2015-01-12