Tüketici güveni % 4, tasarruf eğilimi % 16 azaldı

Tüketici güveni ve tasarruf etme ihtimali, giderek azalıyor. Bunun yanında, genel ekonomik durumla ilgili beklentiler de kötüleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azaldı; Ocak ayında 72,4 olan endeks Şubat ayında 69,2 değerine düştü.

tge-2014-02TÜİK’in açıkladığı verilere göre, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,8 oranında azaldı. Ocak ayında 26,1 olan endeks, Şubat ayında 22 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

Genel ekonomik durum beklentisi de kötüleşti

Ocak ayında 94 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,9 oranında düşerek, Şubat ayında 90,4 değerine geriledi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığı anlamına geliyor.

Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi de, yüzde 2,8 oranında azalarak, Şubat ayında 75,8 değerine düştü. Bu düşüş, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan kaynaklandı.

Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi ise ocak ayına kıyasla yüzde 2,7 oranında düştü ve Ocak ayında 91,3 olan endeks değeri Şubat ayında 88,8 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.

ekoyorum.com 2014-02-27