Turizm geliri 23, gideri 5 milyar $

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. Dönemde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 5 milyar 209 milyon dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 73’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 474 milyon dolarını kişisel, 735 milyon dolarını ise paket turlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde kişi başına ortalama harcama da 702 dolar olarak gerçekleşti. Ortalamayı yükseltenler, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları oldu ve yabancıların ortalama harcaması 592 dolarken, yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin ortalama harcaması ise 1.389 doları buldu.

2011 yılı IV. Dönemde ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 7 milyon 423 bin 747 kişi. Bunun 6 milyon 401 bin 709’u yabancı, 1 milyon 22 bin 38’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaşları.

 Yıllık gelir 23 milyar dolar oldu

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 409 milyon dolar oldu. Bunun 948 milyon doları kişisel, 461 milyon doları ise paket tur harcamaları. Yurt dışını ziyaret eden  1 milyon 283 bin 815 vatandaşın kişi başı ortalama harcaması 1.097 dolar. Yani, Türkiye’den yurtdışına turist olarak giden Türk vatandaşları, Türkiye’ye gelen yabancıların yaptığı harcamanın iki katı harcama yapıyor.

TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre, yıllık rakamlarda da, turizm gelirlerinin 2011 yılında 23,02 milyar TL’ye ulaşırken turizm giderlerinin de 4,98 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

TURİZM GELİR VE GİDERLERİ (2010-2011)
Yıl / Dönem
Turizm geliri
Çıkış yapan ziyaretçi sayısı
Kişi başı ortalama harcama
Turizm gideri
Yurtiçi ikametli vatandaş sayısı
Kişi başı ortalama harcama
 
($)
 
($)
($)
 
($)
2010
 
 
 
 
 
 
       I. Dönem
2 413 524 810
3 752 720
643
989 925 988
1 294 097
765
      II. Dönem
4 558 849 846
8 373 407
544
1 169 245 581
1 712 072
683
     III. Dönem
8 574 889 686
13 861 776
619
1 305 900 206
1 837 126
711
     IV. Dönem
5 259 444 102
7 040 041
747
1 360 142 326
1 713 937
794
     Yıllık
20 806 708 444
33 027 943
630
4 825 214 101
6 557 233
736
2011
 
 
 
 
 
 
       I. Dönem
3 100 270 170
4 398 235
705
1 196 797 473
1 646 577
727
      II. Dönem
5 372 189 266
9 338 076
575
1 325 688 593
1 885 979
703
     III. Dönem
  9 339 028 541
   14 991 270
     623
  1 044 887 999
   1 465 601
     713
     IV. Dönem
  5 208 904 274
   7 423 747
     702
1 408 802 538
1 283 815
1 097
           Ekim
  2 683 654 622
   3 860 053
     695
463 330 651
428 263
1 082
          Kasım
  1 505 237 033
   2 151 034
     700
495 649 524
443 020
1 119
        Aralık
  1 020 012 618
   1 412 660
     722
449 822 363
412 532
1 090
     Yıllık
  23 020 392 250
   36 151 328
     637
  4 976 176 604
   6 281 972
     792
 Kayna: TÜİK
 
 
ekoyorum.com
2012-01-30
 
 
.