Türkiye insani yardım sıralamasında dördüncü

Birleşmiş Milletler Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre, en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler listesinde Türkiye dördüncü sırada yer alıyor.

suriye-açlık-wfpSöz konusu raporda Türkiye’nin gayri safi millî hasılasının yüzde 0,13’üne denk düşen 1 milyar dolarlık yardım yaptığı belirtilirken yardımların büyük bölümünün komşu ülkeler için, özellikle de Suriye krizinin etkilerinden ötürü harcandığı tahmin ediliyor.

ABD 3,8 milyar dolar ile en fazla yardım yapan ülke. Bu rakam dünyada yapılan toplam insani yardımın yüzde 29’unu oluşturuyor.

Millî gelirlerine oranla en fazla yardımda bulunan ülkeler ise İsveç ile Lüksemburg oldu.

Rapor, BM’nin insani yardım için hedef seçtiği insan sayısının 2011’de 93 milyonken 2012’de 76 milyona düştüğünü açıkladı.

BBC televizyonunun 17 temmuzdaki haberine göre, dünya çapında insani yardımlar, 2012’de 17,9 milyar dolara oldu ki bu rakam geçen seneye oranla yüzde 8’lik bir düşüşe işaret ediyor. Raporda, düşüşün geçtiğimiz yıl içerisinde 2010 ve 2011’de Haiti ve Japonya’da yaşanan depremler gibi “büyük bir doğal afet” yaşanmamasına bağlı olabileceği belirtiliyor.

Türkiye hem yardım yapan hem de yardım alan ülke

En fazla yardımda bulunan ilk beş bağışçı sırasıyla şöyle: ABD, Avrupa Birliği kurumları, İngiltere, Türkiye ve İsveç.

Listenin en şaşırtıcı ismi ise dördüncü sıradaki Türkiye.

Rapor, yardımların büyük bölümünün, Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin barınması için harcandığını tahmin ediyor. Türkiye’de kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 350 bin civarında.

Türkiye aynı zamanda uluslararası yardım alan da bir ülke.

2011’de bugüne kadarki en fazla insani yardımını (3,2 milyar dolar) aldı. Bu yardımın yüzde 90’ına yakını AB kurumlarından geldi.

ekoyorum.com
2013-07-19
Kaynak: BYEGM