TÜSİAD: Hedeften şaşan enflasyon beklentileri bozdu

enflasyon-hedef-2006-2014

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, sürekli olarak hedeften şaşan enflasyonun, ileriye dönük beklentilerde bir dizi bozulmaya yol açtığını söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, sürekli olarak hedeften şaşan enflasyonun, ileriye dönük beklentilerde bir dizi bozulmaya yol açtığını belirterek, “Enflasyon üzerindeki belirsizlik, yüksek enflasyon dönemlerinde olduğu gibi, ‘geriye bakarak’ fiyatlama yapma alışkanlığına dönülmesi riskini beraberinde getiriyor” dedi.

Koç Üniversitesi ile TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), “Türkiye’de Enflasyon Dinamikleri: Fırsatlar ve Riskler” başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansta enflasyonla ilgili şu sorulara cevap arandı:

– Türkiye’de enflasyon ne kadar yapısal? Kuraklık gibi mikro dinamiklerin etkisi nedir?
– Kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisi ne orandadır?
– Enflasyon artışında uygulanan para politikasının etkisi ne kadardır?
– Dünyada enflasyon ne durumda? Türkiye enflasyon dinamiği ile bu anlamda ayrışıyor mu?
– Hedefin üzerinde seyreden yüksek enflasyonun Türkiye’deki yatırım ortamına ve Türkiye’nin rekabet gücüne etkisi ne olur?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de enflasyonun yükseldiğini, düşürülmesi yönündeki politikaların da başarıya ulaşamadığını söyledi. Symes, “Uzunca bir süredir, enflasyon, iktisadi politikanın, rekabet politikalarının büyümenin bir unsuru, bir engeli olmaktan çıkmıştı. Bugünkü enflasyon dinamiği ise yeniden büyümenin, rekabet gücünün potansiyel bir engeli olarak karşımızda duruyor. Üzülerek söylemeliyim ki, bu potansiyel risk bizi tedirgin ediyor” dedi.

Symes devamla şunları söyledi: “Bugün tüm Dünya‟nın deflasyonla mücadele ettiği bir ortamda Türkiye, düşük büyümeye ve yatırımlardaki düşüşe ek olarak bir de yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Uluslararası karşılaştırmalarda da benzer ülkelerden kötü yönde ayrışıyor.”

Asıl olan, manet enflasyon

TÜSİAD Başkanı Symes, H,I gibi harflerle gösterilen ve detaylarıyla iktisatçı olmayan birinin çok da ilgilenmediği birtakım enflasyon göstergelerinin teknik olarak açıklanabilir olmakla birlikte, asıl olanın manşet enflasyon olduğunu belirtti. Symes, ” Manşet enflasyon, manşet enflasyondur. Sonuçta, ekonomideki tüm iktisadi aktörlerin takip ettiği ve tüketim, yatırım ve tasarruf gibi iktisadi kararlarında dikkate aldığı manşet enflasyondur. Ücret artışları başta olmak üzere maliyeti etkileyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan da, sonuçta, manşet enflasyondur. Bu nedenle manşet enflasyonu hedeflemek ve bu enflasyon oranının dinamiklerini anlamaya çalışmak doğru olanıdır” dedi.

Enflasyon, sürekli hedeften şaşıyor

Enflasyonun sürekli hedeften şaşmasını da eleştiren Symes, şöyle konuştu:
“Sürekli olarak hedeften şaşan enflasyon, ileriye dönük beklentilerde bir dizi bozulmalara yol açmış durumda. Enflasyon üzerindeki belirsizlik yüksek enflasyon dönemlerinde olduğu gibi, ‘geriye bakarak’ fiyatlama yapma alışkanlığına dönülmesi riskini beraberinde getiriyor. Ücret ve fiyatların geçmiş enflasyona bakarak belirlenmeye başlaması enflasyona atalet kazandırarak, yüksek seviyelerin kalıcı olmasına yol açabilir. Geçmişteki örnekler hala hafızalarımızda. Bu da bizi oldukça tedirgin ediyor.”

EKOYORUM.COM 2015-04-10