TÜSİAD: Kayıtdışı ekonomiye, kayıtsız kalmaya ne kadar devam edeceğiz?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner,  TÜSİAD’ın yayın organı Görüş dergisi Şubat sayısında yayınlanan “Kayıtdışı ekonomi ile ilgili sormadığımız sorular var” başlıklı makalesinde, kayıtdışılıktan, kayıtlı girişimcilerin ve her türlü vergi ödeyen kişi ve kurumların muzdarip olduğunu vurguladı.

ekoyorum.com – 2011-02-08

TÜSİAD’ın yayın organı Görüş dergisi Şubat sayısında, ekonomide verimliliği düşüren ve kaynakların dağılımını olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan biri olan kayıtdışı ekonomi konusunu ele aldı.

“Un var, yağ var, şeker var… Kayıtdışı ekonomiye, kayıtsız kalmaya ne kadar devam edeceğiz?” kapak sloganı ile çıkan derginin yeni sayısında kayıtdışı ekonominin tanımı, nedenleri, sonuçları, kayıtdışı çalışanlar ve kayıtdışılığı engellemeye yönelik uygulanabilecek politikalar ilgili makalelere yer verildi.

Bu kapsamda Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, Dünya Bankası Ekonomi Uzmanı Kamer Karakurum-Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ümit İzmen, TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Mali İşler Yöneticisi Seda Ateş ve SGK Kurumlar Gelişim Daire Başkanı Erkan Karaaslan kayıtdışı ekonominin farklı yönlerini Görüş dergisi için ele aldı. 

Boyner: Kamu hizmetinin bedelini sınırlı-kayıtlı bir kesim ödüyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de “Kayıtdışı Ekonomi ile ilgili Sormadığımız Sorular Var” başlıklı bir makale kaleme alarak, derginin kapak konusuna katkıda bulundu. Kayıtdışılıktan, kayıtlı girişimcilerin ve her türlü vergi ödeyen kişi ve kurumların gerçek olarak muzdarip olduğunu vurgulayan Boyner, kamu hizmetinin faturasını da son derece sınırlı-kayıtlı bir kesimin ödediğine dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre, kayıtdışı istihdamın yüzde 45-50 civarında olduğunu hatırlatan Boyner şu ifadeleri kullandı: “Şirket ölçeğine göre dağılımı değerlendirilince istihdamın yüzde 75’inin küçük ve nispeten orta ölçekli şirketler tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu durumda basit aritmetik, küçük ve orta ölçekli firmalarımız için çalışanların çok büyük bir bölümünün kayıtdışı olmasını gerektiriyor.”

Boyner bu tespitin ardından şu soruları dile getirdi: “Kayıtdışı firmaların büyüme sürecine katılımı nasıl olacak? Bu kesimdeki firmaların üretkenlik düzeyi nasıl artırılacak? İnovasyon ve AR-GE desteğini, çalışanlarının yüzde 65’i kayıtsız olan bir kesime nasıl yönlendirebileceksiniz? Böyle bir yapıda “Kredi Garanti Fonu” arzu edilen verimlilikte çalışabilir mi?”

Kayıtdışılığın nedenlerini, psikolojik, kültürel boyutlarını, mücadele yöntemlerini, kurum ve kesimlere düşen görevleri bir kez daha çalışmamız gerektiğini belirten Ümit Boyner, hükümetlerin de kayıtdışı ekonominin varlığı ve büyüklüğü ile ilgili daha cesur sorular sormaları, daha cesur öneriler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.