TÜSİAD: Türkiye’de yolsuzluk var ve artma eğiliminde

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), rüşvet ve yolsuzluğu masaya yatırdı. Dernek, 26 Kasım 2014 tarihinde Sabancı Center’da “İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye’de Yolsuzluk” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi.

tüsiad-2011-11-26Seminerin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer gerçekleştirdi. Dinçer konuşmasında, iş dünyasının yolsuzluk algısını ölçmek  amacıyla İstanbul genelinde bir anket gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sonuç büyük ölçüde beklediğimiz gibi oldu. Anket bize bir kez daha  teyit etti, Türkiye’de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde” dedi. Dinçer, rüşvet ve yolsuzluğun  zaman ve coğrafyadan bağımsız olarak, bütün ülkelerin öncelikli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı çalışmalara göre, yolsuzluğun dünya genelinde iş yapma maliyetini yüzde 10 artırdığı ve yolsuzluğun  maliyetinin küresel GSYH’nin yüzde 5’ini oluşturduğu bilgisini verdi.

Haluk Dinçer, siyasi rant veya kişisel çıkar için kamu kaynaklarını kötüye kullanan bazı siyasetçilerin,  kendi menfaatleri için adil rekabeti, çevreyi ve içinde bulundukları toplumu hiçe sayan bazı iş insanlarının, etik değerler ile bağdaşmayan  ve yolsuzluğu ve rüşveti belirli koşullarda mazur gören anlayışın, yolsuzluk sürecinde payı bulunduklarını belirtti.  Dinçer şu şekilde konuştu: “İşte bu nedenle bireylerden kurumlara, özel sektör, kamu ve sivil toplumdan toplumun tüm  kesimlerine herkes yolsuzlukla mücadelede gerekli iradeyi göstermedikçe ve elini taşın altına koymadıkça başarıyla ulaşmak mümkün gözükmüyor.  Bu tespit yolsuzlukla mücadele etmek isteyen tüm ülkeler için geçerli.”

Uluslararası Şeffaflık Derneği (Transparency International) İş Dünyası Danışma Kurulu Başkanı Jermyn Brooks seminere konuk konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde Proje Lideri ve TÜSİAD Üyesi Avukat Gönenç Gürkaynak, iş dünyasının yolsuzluk algısını inceleyen ve yolsuzlukla mücadelede çözüm araçlarını ele alan “İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye’de Yolsuzluk” araştırması’nın sunumunu yaptı.

Araştırmada, yolsuzluğun ilk üç sebebi şöyle sıralandı:

1-Gelir dağılımındaki adaletsizlik,

2-Kamu görevlilerinin kazanç ve güç elde etme istekleri,

3-Yasal mevzuatın uygulanmaması.

Sunumun ardından gerçekleştirilen panelde, CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa’nın moderatörlüğünde, Radikal Gazetesi Köşe Yazarı Uğur Gürses ve TEPAV Yönetişim Etütleri Direktörü Emin Dedeoğlu araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

“Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Küresel Çözümler” başlıklı panelin oturum başkanlığı görevini TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket İşleri Komisyon Başkanı Cansen Başaran Symes üstlendi. Panelde bu alanda dünyanın önde gelen isimleri OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu Başkanı Drago Kos ve IBLF Global Başkanı Brook Horowitz deneyimlerini paylaştı, en son gelişmeleri ve iyi uygulamaları ele aldı.

EKOYORUM.COM 2014-11-26