Uçak motoru için ilk adım

Tusaş-2015

Uluslararası havacılık sanayinin motor üretiminde önemli bir yere sahip TUSAŞ Motor Sanayi (TEI), gelecek 20 yıllık projeksiyonunu hazırladı.

Türk sivil ve askeri havacılık sanayinin önemli kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayi (TEI – TUSAŞ Engine Industries), geleceğine yönelik stratejik adımlar atabilmek için yeni yol haritası çizdi. TUSAŞ, ‘Stratejik Yönetim Sistem Gözden Geçirme Çalıştayı’nda misyon ve vizyonundan 20 yıllık projeksiyonuna kadar geleceğini tasarladı ve özgün tasarıma sahip milli motorların üretimi için stratejilerini belirledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit liderliğinde gerçekleşen çalıştaya sektörün önde gelen uzmanları ve akademisyenler katıldı. TUSAŞ’ın yanı sıra havacılık sanayinin de hedef, misyon ve vizyonunun ele alındığı çalıştayda, uzmanlar görüşlerini paylaştı.

İstanbul’da 2 gün süren stratejik yönetim planı çalıştayına Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de katıldı.

Gelecek 20 yılı kapsayan projeksiyonda, TUSAŞ tarafından üretilecek özgün tasarıma sahip milli motorların planlama, tasarım, imalat süreçlerinin yanısıra, uluslararası alanda motor parça imalatı ve bakımı konusunda da atılması gereken adımlar gündeme getirilerek çalışma prensipleri ortaya kondu.

EKOYORUM.COM 2015-04-05