Uluslararası yatırım açığı % 9,4 arttı, 431 milyar $ oldu

UYP-2014-2002

2013 yıl sonunda 394,1 milyar dolar olan uluslararası yatırım açığı, 2014 yıl sonunda 37,1 milyar dolar artarak 431,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

2014 yıl sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında artarak 230,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,6 oranında artışla 661,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2013 yıl sonunda –394,1 milyar dolar iken 2014 yıl sonunda –431,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Artış, yüzde 9,4.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2013 yıl sonuna göre 3,7 milyar dolar azalışla 127,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi 533 milyon dolar artışla 60,9 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında azalışla 22,1 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2014 yıl sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2013 yıl sonuna göre yüzde 13,0 oranında artışla 169,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. 2014 yıl sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2013 yıl sonuna göre 23,9 milyar dolar artış gösterdi.

Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2013 yıl sonuna göre yüzde 18,5 oranında artışla 61,9 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 oranında artışla 52,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,6 artışla 38,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2013 yıl sonuna göre 2,1 milyar dolar azalma gösterdi.

2014 yıl sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2013 yıl sonuna göre yüzde 52,6 oranında azalışla 2,5 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2013 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında azalışla 34,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 21,3 oranında artışla 13,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,7 oranında artışla 94,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 2,7 oranında azalarak 93,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

EKOYORUM.COM 2015-02-17