Uluslararası yatırım pozisyonu biraz daha kötüleşti

dollar-1

Türkiye’nin toplam Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, 2013 sonuna göre yüzde 11,3 artarak 2014 Kasım ayı itibariyla 438,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ’Uluslararası Yatırım Pozisyonu’ (UYP) istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2014 Kasım ayında, 2013 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artarak 234,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,6 artışla 672,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

438 milyar dolarlık açık

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2013 yıl sonunda –393,5 milyar dolar iken 2014 yılı Kasım sonunda yüzde 11,3 artışla –438,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2013 yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar artışla 133,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi 445 milyon dolar azalışla 59,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında azalışla 21,8 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Kasım 2014 itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2013 yıl sonuna göre yüzde 15,6 artışla 172,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 29 milyar dolar arttı

Kasım 2014 itibarıyla, portföy yatırımları 2013 yıl sonuna göre 29,1 milyar dolar artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2013 yıl sonuna göre yüzde 25,0 artışla 65,4 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 3,9 artışla 54,1 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,8 artışla 38,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2013 yıl sonuna göre 928 milyon dolar artış gösterdi. Kasım 2014 itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2013 yıl sonuna göre yüzde 49,7 azalarak 2,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2013 yıl sonuna göre yüzde 2,9 azalışla 35,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 21,0 artışla 13,4 milyar doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,3 oranında artışla 94,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 2,4 oranında azalarak 93,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışı yerleşik kişilerden olan finansal alacakları ile rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının ve yerlesiklerin yurt dışı yerleşik kişilere olan finansal yükümlülüklerinin belli bir tarihteki stok değerini gösteren istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu’nda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı net uluslararası yatırım pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net uluslararası yatırım pozisyonu, Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının netini göstermektedir.

EKOYORUM.COM 2015-01-19