Yabancı yatırımcının korkusu yeni bir küresel kriz

YASED 2011 “1. Dönem” Barometre Araştırması sonuçlarına göre yabancı yatırımcılar, en çok uluslararası piyasalarda yaşanacak yeni bir finansal krizden tedirginlik duyuyor.

ekoyorum.com
2011-04-05

Uluslararası yatırımcıların nabzının tutulduğu 2011 yılı 1. Barometre Anketi sonuçları YASED tarafından açıklandı. Buna göre, uluslararası yatırımcılar önümüzdeki 6 ay içinde Türkiye’deki ekonomik büyümenin sabit kalacağını düşünüyor; Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımlar için ekonomik ortamın daha iyiye gideceğine inanıyor ve yeni yatırımlar yapmayı planlıyor.

Türkiye’deki uluslararası yatırımcıların, yatırım kararlarını etkileyen ekonomik ve siyasi gelişmelere yönelik değerlendirmelerini içeren ve yatırım ortamının nabzını tutan YASED Barometre Araştırması sonuçları, YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit tarafından açıklandı. YASED Başkan Vekili Adnan Nas ve Başkan Yardımcısı Dilek Yardım’ın da katılımı ile sunulan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

YASED 2011 “1. Dönem” Barometre Araştırması sonuçlarına göre yabancı yatırımcılar, en çok uluslararası piyasalarda yaşanacak yeni bir finansal krizden tedirginlik duyuyor. İkinci sırada yerel “ekonomik” ve “siyasi” dalgalanma kaygısının yer aldığı araştırmada, yatırımcıları endişelendiren diğer konular ise yapısal reformların tamamlanamaması, büyümenin sürdürülebilir olmaması ve AB müzakerelerinde yaşanacak tıkanıklıklar oldu.

YASED üyelerine göre daha önceki anketlerde de olduğu gibi işsizlik sorunu, hükümetin önümüzdeki dönemde öncelik vermesi gereken konuların başında yer alıyor. Sürdürülebilir büyüme ve cari açık problemleri ise öncelik sıralamasında geçen seneye göre oran olarak hayli artmış durumda. Son altı ayda çalışan sayısının arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 50’yi bulurken, önümüzdeki dönemde aynı kalacağını öngörenlerin oranı da yüzde 50 oldu.

Geçen altı aylık süreçte YASED üyeleri ciroları ve üretim rakamlarının hedefin üzerinde, kârlılık ve ihracat hedeflerinin de büyük oranda gerçekleştiğini belirttiler. Ortaya çıkan bu tablo önceki dönem verilerine göre daha olumlu oldu. Dünyada ve Türkiye’de büyümenin önümüzdeki dönem sabit kalacağını düşünenlerin yüzdesi bir önceki ankete göre artış gösterdi. Büyümede hızlanma bekleyen YASED üyelerinin oranı ise önceki ankete göre azaldı. Gayri Safi Milli Hâsıla artışı konusunda uluslararası yatırımcıların bir önceki ankette 2011 yılı için öngördükleri oranın (yüzde 4,75) bu ankette yine 2011 yılı için arttığı (yüzde 5,23) görüldü. YASED üyelerinin çoğunluğu önümüzdeki dönemde enflasyon ve faiz oranlarında artış bekliyor. YASED 2011 1. Barometre sonuçlarına göre yatırımcıların çoğu döviz kurunda ise enflasyona paralel bir seyir veya enflasyondan daha yavaş artış bekliyor.

2011 yılında öncelikli olarak enerji sektörüne yatırım yapılacağını tahmin eden yatırımcılar, yatırım bekledikleri diğer sektörleri ise şöyle sıralıyor: otomotiv, finansal hizmetler/bankacılık, hızlı tüketim malları, ArGe, ilaç, bilgi ve iletişim teknolojileri ile turizm…

Yasalaşan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu olumlu değerlendiren uluslararası yatırımcılara göre Türkiye’deki uluslararası yatırımların önündeki süregelen en önemli engeller, yasaların uygulanması ve hukuk güvenliğindeki eksiklikler ile kayıt dışı ekonomi… Diğer engeller ise önem sırasına göre; yetersiz vergi ve teşvik politikaları, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, fikri mülkiyet hakları…

YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi

Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve YASED Barometre Anketi’nden derlenen YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi’nin 2011 birinci çeyrek değeri de açıklandı. Endeksle ilgili olarak YASED’den şu açıklama yapıldı:

YASED Yatırımcı Beklenti Endeksi 2011 yılının ilk çeyreğinde 75,06 değerini almıştır. 2009 yılının ikinci yarısında toparlanma eğilimine giren endeksin dalgalı bir seyir izlediğini, fakat hem global finansal krizin başladığı 2008 yılına göre hem de 2010 yılı ortalamasına göre daha yüksek bir seviyede olduğunu görüyoruz. Endeks bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 7,2 artış gösterirken, 2010 yılının son çeyreğine göre yüzde 5,2 düşüyor.

YASED Barometre anketinde detayları izlenebilecek yanıtlara baktığımızda, geçtiğimiz yılın üç ve dördüncü çeyreklerinde yatırımcıların söz konusu sorulara verdikleri yanıtlarda önemli oranda iyileşme olduğu anlaşılıyor. Fakat 2011 yılının ilk çeyreğinde bu iyileşmede bir gerileme yaşanıyor. Gerilemeye neden olan en büyük faktörün finansal ortama ilişkin yatırımcıların kötümserliğindeki artış olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcının önümüzdeki döneme ilişkin gördüğü en büyük risk uluslararası piyasalarda yeni bir finansal kriz olarak ortaya çıkması. İçinde bulunduğumuz yılın başından itibaren gerek AB ekonomisine ilişkin yaşanan olumsuzluklar gerek Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ da yaşanan jeopolitik gelişmeler finansal piyasalara görece olumsuz bir şekilde yansıdı. Bu nedenle, yatırımcıların finansal piyasalardaki hareketlere hassasiyeti anlaşılabilir görünüyor. Merkez Bankasının parasal istikrar yanında finansal istikrarı da öne çıkarması uluslararası yatırımcıların algılamasıyla da uyuşuyor. Buna karşın, yatırımcıların Türkiye’deki ekonomik ve siyasi istikrar ile kurumsal yapıya ilişkin gelişmeler konusundaki algılamasının önceki dönemlere göre çok değişmediğini, istikrar beklentisinin ağırlıklı olarak korunduğunu izliyoruz.

YASED Yatırımcı Beklenti Endeksinin ekonomik büyüme ile önemli bir korelâsyonu olduğunu geçmiş verilerden biliyoruz. Endeksin bir önceki yılın aynı dönemine göre büyümesini sürdürmesi, 2011 yılının ilk çeyreğinde büyümenin gücünü koruduğuna işaret ediyor. Buna karşın 2011 yılının başında endeksin bir önceki çeyreğe göre gerilemesi önümüzdeki dönemde büyüme hızında yavaşlama olabileceğine dair sinyaller veriyor. Mevcut durumda bu sinyallerin güçlenmesi finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmanın boyutuna ve süresine oldukça bağlı olacak gibi görünüyor.”

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketler tarafından 1980 yılında kurulmuş olup Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımcıların en önemli temsilcisi konumunda.