Yoksulluk sınırı 4 bin 259 liraya yükseldi

pazar-turkis

Türk-İş’in araştırmasında, Şubat ayında, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 308, yoksulluk sınırı da 4 bin 259 lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de  enflasyon  ve  faiz  oranı  tartışmaları  gündemde  yerini  ve  ağırlığını  korurken, çalışanları yakından  ilgilendiren temel gıda maddelerindeki fiyat artışları, aile bütçesini olumsuz etkilemeye devam etti.

TÜRK-İŞ’in,  yirmi  sekiz  yıldan  bu  yana  her  ay  düzenli  olarak  yaptığı  “açlık  ve  yoksulluk sınırı”  araştırması,  çalışanların  geçim  şartları ile  temel  ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğini ve bu gelişmelerin aile bütçesine yansımasını ortaya koydu. TÜRK-İŞ araştırmasına göre, 2015 Şubat ayı itibariyle;

– Dört  kişilik  bir  ailenin  sağlıklı,  dengeli  ve  yeterli  beslenebilmesi  için  yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.307,55 TL,

– Gıda  harcaması  ile  birlikte  giyim,  konut  (kira,  elektrik,  su,  yakıt),  ulaşım,  eğitim, sağlık  ve  benzeri  ihtiyaçlar  için  yapılması  zorunlu  diğer  harcamaların  toplam  tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.259,13 TL olarak hesaplandı.

Aile bütçesinde, özellikle dar ve sabit gelirli kesimler açısından önemli ağırlığı bulunan gıda harcamasındaki  artışın  bir  nedeni,  olumsuz  seyreden  kış  şartları nedeniyle  pazara sevkiyatı azalan yaş sebze-meyve oldu. Çoğu pazarda bazı tezgahların açılmadığı görüldü.

Sadece tek bir çalışanın yaşama maliyeti bu ay 1.593 TL olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana geçerli olan yeni net asgari ücretin 949 TL olduğu dikkate alındığında, çalışanların karşı karşıya kaldığı geçim şartlarının ağırlığı ortaya çıkıyor.

TÜRK-İŞ  hesaplamasına  göre;  dört  kişilik  bir  ailenin  sağlıklı  ve  dengeli  beslenebilmesi  için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2015 yılının ilk iki ayı itibariyle 75 TL ve önceki yılın aynı ayına göre 177  TL artış gösterdi. Yoksulluk sınırındaki artış ise aynı dönemler için sırasıyla 245 TL ve 577 TL oldu.

TÜRK-İŞ’ten yapılan açıklamada, “Hesaplanan  açlık ve yoksulluk tutarları  ücret düzeyi  değildir. Dört  kişilik  bir  ailenin  yaşadığı  haneye,  temel  ve  zorunlu  ihtiyaçlarının  karşılanması  için, aylık olarak girmesi gereken toplam gelirdir” denildi.

EKOYORUM.COM 2015-02-25